Jerzy Bauer

Kandydat na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej

Od grudnia 2014 roku, przez ostatnie dwie kadencje, pełniłem funkcję burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Wcześniej, przez cztery lata, byłem wicestarostą ostrowskim. W latach 2006-2014 zasiadałem w Radzie Powiatu Ostrowskiego.

W latach 2001 - 2010 byłem dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. Ukończyłem AWF oraz studia z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie Nieruchomościami w warszawskiej SGGW, uzyskując licencję zarządcy nieruchomości, jestem również absolwentem studiów MBA. Od roku 1983 jestem związany z Miejskim Klubem Sportowym OSTROWIANKA, gdzie byłem najpierw zawodnikiem sekcji podnoszenia ciężarów, następnie trenerem, a w latach 2000 do 2008 prezesem klubu.

W czasie sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza miasta zrealizowanych zostało wiele inwestycji przy ogromnym zaangażowaniu środków zewnętrznych. Budżet miasta został podwojony a oferta miejskich instytucji sprawia, że jakość życia w Ostrowi Mazowieckiej wyraźnie się poprawiła. Nowa Stacja Uzdatniania Wody, budowa szkoły i przedszkola, przywrócenie do użytku budynku Jatek i Starej Elektrowni, budowa lodowiska i Muzeum Dom Rodziny Pileckich, modernizacja Stadionu Miejskiego czy ogromne inwestycje drogowe, w tym budowa ścieżek rowerowych, to przykłady skuteczności działań w minionych dwóch kadencjach.

Po 9 latach pracy w roli burmistrza, Ostrów Mazowiecka jest znacznie wyżej w rankingach oceniających sytuację społeczno-gospodarczą samorządów. To efekt spójnej wizji, konsekwentnie realizowanego planu oraz zaangażowania wielu ludzi, w tym moich współpracowników i grupy wspierających mnie radnych.

Jerzy Bauer kandydat na burmistrza Ostrów Mazowiecką